Reklamacije

Reklamacije

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata i Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, time potvrđujete da je roba uredno isporučena.

 

Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na planfeedo@gmail.com Na sve primjedbe i prigovore tvrtka PLANFEED D.O.O. odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

 

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.