Impressum

OPĆE INFORMACIJE

 

PLANFEED d.o.o.
Telefon: +385 98 262 014
E-mail: planfeedo@gmail.com

ADRESA

PLANFEED d.o.o.
Donji Brinjani 44

Brinjani (Grad Kutina)
Hrvatska

MBS:081500206
OIB:68541664749
EUID: HRSR.081500206

BANKOVNI DETALJI

Privredna banka Zagreb d.d.
Hrvatska

IBAN:HR3223400091111228161

Direktor: Slađana Grgić
Trgovački Sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 2.500,00 euro